obiekt

line3

7

Nowi właściciele włożyli dużo pracy i wysiłku w odbudowę zniszczonych budynków i renowację zdewastowanego parku.

Częściowo odtworzono główną drogę dojazdową na terenie dawnego podjazdu do folwarku. Budynek oficyny dworskiej został zrekonstruowany i w chwili obecnej, podobnie jak stajnia i park pełni funkcję ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego. Porządkując teren parku oczyszczono i udrożniono dawny staw rybny, co korzystnie wpłynęło na stare zabytkowe nasadzenia.

Pod względem zachowania układu zabytkowego, park zaliczany jest do zdewastowanych. Spalenie dworu oraz kilkudziesięciu, całkowity brak opieki nad tym terenem, spowodował wielkie spustoszenie w drzewostanie. Dziś w zbiorowiskach roślinnych występują głównie polskie drzewa liściaste: grab pospolity, klon polny i zwyczajny, jesion wyniosły, buk pospolity, lipa szerokolistna  i drobnolistna. Ze starych drzew zachowały się modrzewie, robinia akacjowa, brzoza brodawkowa, kasztanowiec biały, buk pospolity, jesion wyniosły, sosna czarna i wejmutka (380cm), platan klonolistny (300 i 310cm), dereń jadalny (100cm) i modrzew europejski. W części ogrodów użytkowych ocalały wysokopienne stare odmiany jabłoni.
Obecnie park stanowi swoistą enklawę starodrzewu wśród otaczających go pól i łąk. Jest także oazą dla ptactwa śpiewającego i drobnych ssaków. Jego usytuowanie oraz wspaniały wygląd ma wielkie znaczenie dla krajobrazu Woli Sękowej i okolicy.