Witamy na stronie http://dworwolasekowa.pl należącej do Dwór Wola Sękowa Ewa Wójtowicz, NIP: 6871004211

Nowotaniec 106, 38-505 Nowotaniec.

Polityka prywatności określa stosunek firmy Dwór Wola Sękowa Ewa Wójtowicz do informacji osobistych i danych osobowych Użytkowników, które zostały podane podczas korzystania z serwisów www. Poniżej przedstawiono dodatkowe procedury ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszych witryn i podaniem jakichkolwiek danych.

Informujemy, iż informacje nt. przetwarzania wszelkich dane osobowe, otrzymywanych od Użytkowników za pośrednictwem niniejszych serwisów internetowych (poprzez formularz kontaktowy) są wykorzystywane wyłącznie przez Dwór Wola Sękowa w celach służbowych (wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika. Więcej informacji

W trakcie poruszania się po witrynach www mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje, w sposób bierny ze strony Użytkownika, z użyciem  technologii takich, jak pliki cookie czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków). Używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Użytkownika poprzednio czy adres IP oraz wersja przeglądarki.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, na temat których szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Użytkownika oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże należy pamiętać, iż przesyłanie danych drogą mailową w sposób niezaszyfrowany ze strony Użytkownika – naraża dane na niebezpieczeństwo „przechwycenia” przez osoby niepowołane. Zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail.

Niniejsze witryny mogą zawierać linki lub odsyłacze do innych witryn internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych. Dwór Wola Sękowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne, do których odnośniki i połączenia znajdują się na stronach niniejszych serwisów www.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisów internetowych są zastrzeżone. Serwisy www zawierają elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisów nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.

W regularnych odstępach czasu aktualizujemy informacje zamieszczone na stronach. Staramy się zachować należytą staranność przy ich weryfikowaniu pod kątem obowiązującego stanu prawnego. Dwór Wola Sękowa wyłącza wszelką odpowiedzialność za:

* wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu ze stron, niezależnie od tego z jakich przyczyn one nastąpią,
* skutki kopiowania ze stron wszelkiego rodzaju materiałów elektronicznych,
* skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą Użytkownika strony na jakąkolwiek szkodę.

Fakt zamieszczenia informacji na stronach nie jest świadczeniem usług w nich opisanym. Przed skorzystaniem z usługi należy bezwzględnie skontaktować się z Dworem Wola Sękowa.

Informacja handlowa na stronach Dworu Wola Sękowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego. Stanowi ona zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Dwór Wola Sękowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od czerwca 2019 r.